תקנון אתר "פשוט לי" של רלי וורן

מבוא

 • אתר ודפי הנחיתה של "פשוט לי" (להלן "האתר") המופעל ע"י רלי וורן ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת קורסים, סדנאות, הרצאות, ספרים ודיסקים (להלן "המוצר") אשר כתובתו ישורון 4, הוד השרון.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. פעילות שאינה מתאימה בגיל ו/או בשל כל סיבה אחרת לעצמך או קרובייך הינה באחריות המשתמש באתר בלבד.
 • המידע באתר ובמוצר הורכב על בסיס מיטב הבנתה וניסיונה של רלי וורן. אין הוא מיועד לשמש כתחליף לייעוץ, לאבחון או לטיפול פסיכולוגי. אין שום התחייבות לתוצאות רגשיות, מחשבתיות או מנטליות כתוצאה משימוש  באתר ובמוצר. התוצאות בחייך הן אך ורק תוצאה של נסיבות חייך ושל הנחישות וההתמדה, שבהן תיישם את הקווים המנחים באתר ובמוצר. רלי וורן לא תישא בשום אחריות כלשהי לפעולות ולתוצאות שתשיג או שלא תשיג כתוצאה משימוש באתר ובמוצר.
 • הנך מתחייב להשתמש באתר לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה. אין להשתמש בשירותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.
 • אנא קרא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון אתר זה, המהווה את תנאי ההסכם בינך לביני. שיתוף פרטיכם באתר ו/או שימוש באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, מהווה אישור כי אתה מסכים לכל תנאי התקנון ואלו יחולו עליך ויחייבו אותך בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר.
 • רלי וורן שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.
 • עצם רכישת המוצר באתר או טלפונית תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון  מהווה חוזה מחייב בינך לבין רלי וורן.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט או טלפונית.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר או טלפונית בכל עת עד לגמר המלאי.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 • כל המעוניין לקנות מוצר באמצעות האתר או טלפונית ימלא את הפרטים הנדרשים בטופס הפרטים, ובהם: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ליצירת קשר ופרטי כרטיס אשראי.
 • הקונה מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך קניית המוצר באמצעות האתר, הם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות מספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.
 • אישור רכישה יימסר ללקוח ישירות בטלפון, במסרון או בדואר אלקטרוני לפרטים שסיפק הלקוח במעמד הרכישה. אם לאחר זמן סביר לא התקבל אישור רכישה, יש ליצור קשר עם רלי וורן בטל': 054-4215128.
 • רלי וורן שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר או טלפונית על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 • בהתאם לכללים הבאים ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בכתב בדואר אלקטרוני או בדואר לרלי וורן המציין את הבקשה לביטול העסקה, את פרטי הרכישה וכן מספר טלפון לחזרה על ידי רלי וורן או נציג מטעמה. מסמך זה יהיה חתום על ידי בעל הכרטיס בו בוצעה הרכישה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת שיחה, מסרון או דואר אלקטרוני מרלי וורן המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 • במקרה שהביטול אושר – כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר או טלפונית. רלי וורן לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 • קורסים: לא יינתן החזר דמי הרישום בעבור ביטול השתתפות הלקוח לפני מועד פתיחת הקורס. עם פתיחת הקורס, הלקוח מחויב למדיניות הרשומה על גבי טופס ההרשמה לקורס אשר עליו לאשר בחתימה במועד השיעור הראשון לקורס.
 • סדנאות והרצאות: דמי רישום / תשלום מלא יוחזרו בעת ביטול הרשמה עד 10 ימים לפני מועד הסדנה (בקיזוז עלויות דמי הביטול). 0-9 ימים לפני מועד הסדנה או ההרצאה/ות, לא יינתן החזר כספי, אך תישמר הזכות להגעה, ללא עלות נוספת, לסדנה/הרצאה/ות הבאה שתפורסם באתר, במידה ותצא לפועל. לא ניתן לבטל חלק מההזמנה.
 • ספרים ודיסקים: תשלום מלא יוחזר בעת ביטול ההזמנה עד מועד שליחתם בדואר רשום / מסירתם ידנית ישירות ללקוח או שליחתם בדואר אלקטרוני. לא יינתן החזר כספי במידה ונמסרו לידי הלקוח.
 • רלי וורן לא תהיה חייבת בזיכוי המוצר שנקנה באופן שאינו תואם הוראות תקנון זה.
  רלי וורן תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדית, למנוע מרוכש המוצר לקנות מוצר בצורה מקוונת באמצעות האתר במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ברלי וורן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

אספקה והובלת המוצר

 • רלי וורן תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 14 ימי עסקים.
 • רלי וורן לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי, בתיאום מראש בלבד עם רלי וורן.
  מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח.
 • הרוכש מאשר שידוע לו כי תתכנה תקלות ו/או שיבושים ו/או עיכובים ו/או הפרעות בתפעול האתר או אספקת המוצר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט ו/או לצורך תפעול או שדרוג האתר ו/או מסיבות סבירות אחרות כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה והוא מוותר על כל טענה בעניין זה כלפי רלי וורן ו/או מי מטעמה.
 • כמו כן, ידוע לך והנך מסכים כי אין רלי וורן אחראית במידה ויבוטל מוצר המפורסם באתר. רלי וורן ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למזמין או לצד שלישי כתוצאה מרכישת המוצר באמצעות האתר.
  לרוכש המוצר לא תהא כל זכות לפיצוי ו/או לתביעה ו/או לטענה כלפי רלי וורן בעניין זה.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל רלי וורן בדואר אלקטרוני או בטלפון 054-4215128.

אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי רלי וורן.
 • האחריות לספרים ולדיסקים ניתנת לתקופה של 14 ימים מיום הרכישה.
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר או ישירות מרלי וורן. רלי וורן שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של רלי וורן ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 • אחריותה של רלי וורן לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה של הקונה.  
 • רלי וורן לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר
 • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם רלי וורן בדואר אלקטרוני או בטלפון  054-4215128.

אבטחת מידע ופרטיות

 • רלי וורן רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • רלי וורן נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת רלי וורן ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא רלי וורן אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • רלי וורן מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר ובהתאם לכל דין.
 • כפתור "שלח" יש משום הסכמה לרלי וורן או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות מסרון אימייל או אחר, על שירותים, פעילויות, אירועים, מבצעים ומשאבים הקשורים למוצרים של רלי וורן. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. יש באפשרותך להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 054-4215128 או לשלוח בדואר אלקטרוני ולקבל מענה במפורש כי בקשתכם התקבלה. כל עוד לא יעשה כן, רלי וורן רשאית להמשיך ולשלוח לך את האמור לעיל. באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" או "בצע תשלום" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 • האתר עומד בתקן PCI-DSS  הנדרש על ידי חברות האשראי.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הנן רכושה הבלעדי של רלי וורן.
 • האתר הוא בבעלות בלעדית ומהווה נכס רוחני של רלי וורן.
 • הנך מצהיר בזאת כי אין לך ולא יהיו לך זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע זה.
 • הנך מסכים לכך ומתחייב כי אינך רשאי לעשות כל שימוש ו/או להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע  או תמונה אשר מוגנים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני זה מן האתר או המוצר, אינכם רשאים לעשות כל שימוש ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגנים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני ללא אישור מראש ובכתב של רלי וורן.
 • הנך מאשר כי ידוע לך שבמידה ותפר את האמור בסעיף זה הנך עלול להיתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שייגרם לצד ג' בשל כך יחול עליך בלבד.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין רלי וורן לקונה / לגולש באתר, לרבות בגין תנאי התקנון תהא מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד.

ראש הטופס